Algemeen

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat onder andere beschreven dat onze dienstverlening uitsluitend wordt aanvaard onder een beperking van onze aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op deze site en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Neem contact op