Gelet op de diversiteit van onze dienstverlening werken wij uitsluitend op basis van uren maal een all-in tarief. Wij hanteren dus geen opslagen zoals kantoorkosten en dergelijke. Verschotten en overige voor u voorgeschoten bedragen worden wél afzonderlijk in rekening gebracht.

Ten aanzien van reguliere werkzaamheden (administratieve dienstverlening het opstellen van aangiften, jaarrapportages en dergelijke) werken wij vrijwel altijd met vaste prijsafspraken. U weet precies waar u aan toe bent zonder verrassingen of onverwachte hercalculaties achteraf.

Advisering geschiedt altijd tegen uren maal tarief.

Indien we benodigde kennis niet in huis hebben, zullen we samenwerken met een extern deskundige.

Facturering geschiedt maandelijks, doorgaans na afronding van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden betrekking hebben op meerdere maanden, zal in overleg tussentijds worden gefactureerd.

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat onder andere beschreven dat onze dienstverlening uitsluitend wordt aanvaard onder een beperking van onze aansprakelijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op deze site en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens ontvangt u altijd de algemene voorwaarden bij de opdrachtbevestiging die standaard gelden voor al onze werkzaamheden.

Taxolution hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen.