Algemene Voorwaarden

Op alle dienstverlening en leveringen van Taxolution Accountancy B.V. zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Taxolution hanteert de (standaard) algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs (RB).

De algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018 gedeponeerd bij Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.